វិភាគឡូហ្ស៊ិក

លោកសាស្ដ្រាចារ្យវិជ្ជាឡូហ្ស៊ិក បាត់វ៉ែនតាមីញ៉ូប ។ គាត់ធ្វើការវិភាគតាមបែបឡូហ្សិកអ្នកណាលួច? រឿងនេះមិនបាច់ឆ្ងល់ទេ គឺពិតជាចោរ។ វាលួចវ៉ែនតាមីញ៉ូបប្រហែលវាក៏មីញ៉ូបដែរ តែក៏ប្រហែល មិនមែនមីញ៉ូប។ មុននឹងលួចវ៉ែនតាយើង វាអាចមានវ៉ែនតាផ្ទាល់ខ្លួនរួចហើយ តែក៏អាចមិនទាន់មាន ដែរ។ ប៉ុន្ដែបើវាអត់មានវ៉ែនតាមីញ៉ូប វាធ្វើម៉េចមើលឃើញវ៉ែនតារបស់យើង? ប្រការនេះបញ្ជាក់ថា វាមិនមែនភ្នែកមីញ៉ូបទេ។ ប៉ុន្ដែបើអត់មីញ៉ូប វាត្រូវការលួចវ៉ែនតាយើងធ្វើអី ? ពីការគណនាខាងលើ អាចសន្និដ្ឋានបានថា អត់មានអ្នកណាលួចវ៉ែនតាមីញ៉ូបរបស់យើងទេ ។ វាពិតជានៅកន្លែងណាមួយ ក្បែរៗនេះ។ ប៉ុន្ដែយើងរកមើលគ្រប់កន្លែងអស់ហើយ អត់មានឃើញឯណា។ បើយើងអាចរកមើល គ្រប់ទីកន្លែងបាន គឺទាល់តែយើងកំពុងពាក់វ៉ែនតា ។ អូ, មែន ! វ៉ែនតា ពុងនៅលើខ្ទង់ច្រមុះ យើងមែន….

ដកស្រង់ពីកាសែតកោះសន្តិភាព

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s