កំនត់គោលដៅ

គោលដៅជាទិស ឬចំនុចដែលកំនត់ទុកជាមុនថាត្រូវទៅឱ្យដល់។ កំនត់គោលដៅគឺរៀបចំផែនការ សម្រាប់អនុវត្តក្នុងដំនើរជីវិតរបស់ខ្លួន។ ចេះកំនត់ទិសដៅ ជាកត្តាអាចនាំឱ្យកេរ្ដិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ ឬនាំឱ្យសម្រេចបំណងប្រាថ្នា។ ប៉ុន្តែចេះកំនត់គោលដៅតែមួយមុខក៏មិនអាចគ្រប់គ្រាន់ដែរ។ គេត្រូវមានការតស៊ូ ការប្ដេជ្ញា និងមានមោទនភាព ចំពោះការងាររបស់គេផងដែរ។ បើមិនមានគោលដៅនេះទេ មនុស្សម្នាក់ៗនឹងគ្រាន់តែរស់នៅរសាត់អណ្ដែតតាមយថាកម្មប៉ុណ្ណោះ៕

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៩

Advertisements

2 thoughts on “កំនត់គោលដៅ

  1. ពូកែស្រាវជ្រាវណាស់នរ???? លួចសៀវភៅប្អូនមក ចឹងបានវាជេរ រាល់ថ្ងែ

  2. ប្អូនខ្ញុំវាខ្លាចខ្ញុំជាងប៉ាម៉ាក់ទៅទៀត បើវាហ៊ានជេរខ្ញុំមានន័យថា ថ្ងៃរះពីទិសខាងលិចហើយ !

    ហេស ហេស

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s