ទស្សនៈអំពីជីវិត

ពេលខ្លះមនុស្សយើងម្នាក់ៗសួរខ្លួនឯងថាតើអ្វីទៅជាជីវិត តើខ្ញុំរស់នៅដើម្បីអ្វី។ បើយើងយកសំនួរនេះទៅសួរមនុស្សផ្សេងទៀតយើងនឹងបានចម្លើយផ្សេងៗគ្នា។ ទស្សនៈអំពីជីវិតដែលយើងម្នាក់ៗប្រកាន់យក គឺជាមាគ៌ាដឹកនាំនិងដោះស្រាយជីវិតរបស់យើង។ តើយើងត្រូវរស់នៅនិងដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតដោយរបៀបណាខ្លះ? ទស្សនៈល្អៗត្រឹមត្រូវអំពីជីវិត តែងនាំឱ្យមានសុភមង្គលនិងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ៕

ដកស្រង់ពីសៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១០

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s