ទស្សនវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនឯង

ទស្សនវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនឯងគឺការយល់ឃើញ ហើយទុកចិត្តនិងជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងថា ខ្លួនអាចធ្វើអ្វីមួយបាន ហើយតែងមានសេចក្ដីសង្ឃឹមជានិច្ច ចំពោះការងារណាមួយដែលខ្លួនកំពុងធ្វើ។ ទោះបីការងារនោះតូច រឺធំ ធ្ងន់ រឺស្រាល ស្រួល រឺលំបាក ប៉ុនណាក៏ដោយ ក៏គេនៅតែប្រកាន់ស្មារតី យ៉ាងមុតមាំ អង់អាចក្លាហាន ហ៊ានធានាទទួលខុសត្រូវទៀតផង​។
តើអ្នកមានទំនុកចិត្ត និងជំនឿលើខ្លួនឯងថា អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ?

ដកស្រង់ពីសៀភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី ៩

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s