ព.ណ.ខ.

កាលប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅកាន់របបកុំម្មុនីស្ត មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តមានឡានសម្រាប់ប្រើប្រាស់។ ហើយ ឡាននោះមានសរសេរពាក្យកាត់នៅលើជញ្ជាំងថា ព.ណ.ខ. ដែលមានន័យថា ពាណិជ្ជកម្មខេត្ត។ ពូសុខគាត់ជាមនុស្សរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយកុមារចយដែលជាក្មេងរប៉ិលរប៉ូច។ មានថ្ងៃមួយនោះគាត់បានឃើញឡានរបស់ ពាណិជ្ជកម្មខេត្តបើកកាត់ភូមិគាត់ ពេលនោះគាត់គិតថា អញនឹងកាច់អាចយ ឱ្យវាខ្មាស់គេម្ដងថ្ងៃនេះ កុំឱ្យវាពូកែក្អេងក្អាងទៀត។ គិតហើយគាត់ហៅកុមារចយដែល ដើរមុខគាត់ ‹នែអាចយ បើឯងអាចអានអក្សរនៅលើជញ្ជាំងឡាននោះជាពាក្យពេញបានអញឱ្យលុយចាយ›។ កុមារចយឮដូច្នោះអរណាស់ ក៏និយាយថា ‹មានស្អីទៅពិបាក ព.ណ.ខ. មានន័យថា ពង ណែន ខោ ចប់ហើយអ៊ំ សុំលុយ !› ។ ពូសុខ ‹ចុម ! អានេះគ្រាន់បើផស់វាមែន ! អស់លុយទាំងព្រឹកតែម្ដងខ្ញុំ !›៕

Advertisements

2 thoughts on “ព.ណ.ខ.

  1. hey

    always publish កំប្លែង EVERYDAY? OH GOOD THEN. i will not stress more…
    thank for all sharing funny story even unintentionally to share to me……

  2. មានបន្តិចបន្ទួចចេះតែយកមកដាក់បង្អួតគេទៅ កុំឱ្យវាស្ងាត់ពេកហ្នឹងណា !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s