ពិព័រណ៍គំនូរ

ប្ដីប្រពន្ធពីរនាក់ចូលទស្សនាពិព័រណ៍គំនូរជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយ។ ពួកគាត់បានជួបរូបស្រីស្អាតមួយផ្ទាំងស្រាតននលគក ហើយកន្លែងសំខាន់បីត្រូវគ្របដោយស្លឹកឈើពណ៌បៃតងខ្ចី។ នាងប្រពន្ធមិនចូលចិត្តក៏ដើរហួសទៅ។ បុរសជាប្ដីចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ឈរសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែក។ នាងប្រពន្ធក្រឡេកក្រោយមិនឃើញប្ដីដើរតាម ‹តាប៉ិឯងម្ដេចមិនមក! នៅចាំស្អី?›‹រដូវស្លឹកឈើជ្រុះ!› joke.jpg

ប្រភពរឿង
http://naryphing.wordpress.com/2007/07/13/enjoy/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s