ព្រោះតែស្រឡាញ់

យុវជនមាក់ត្អូញតែ្អររឿងសេហាប្រាប់មិត្តរបស់ខ្លួន
-ឯងដឹងទេ, កាលរៀនថាក់ទី១១ គ្នាស្រឡាញ់នារីមាក់រៀនថាក់ទី៩ ។
-លទ្ធផលយ៉ាងម៉េច ?
-បានត្រឹមតែខកចិត្តហឹងណា៎ ។
-ម៉េចអ៊ីចឹង ?
-ដោយស្រឡាញ់នាងពេក គ្នាសម្រេចចិត្តរៀនថាក់ទី១១ដល់ទៅ២ឆ្នាំដើម្បីរង់ចាំនាងឡើងដល់ថាក់ទី ១១ដែរ នឹងអាលបានរៀនថ្នាក់ជាមួយគ្នា, ដឹងអី…
-ដឹងអីយ៉ាងម៉េច ?
-គឺ២ឆ្នាំក្រោយនាងនៅថ្នាក់ទី៩ដដែល។
-ស្អី, ស្រីដែលឯងស្រឡាញ់នោះល្ងង់ដល់មឹ្លងផង ?
-បើនាងល្ងង់មែនមិនថាអីទេ តែនាងរៀនត្រួតថាក់ទី៩ដល់ទៅ២ឆាំទៀត ព្រោះដើម្បីរង់ចាំអាមួយនៅ ថ្នាក់ទី៧ទៅវិញ ។ ឯងថាទៅមើល, ល្មមក្អួតឈាមទេ ?

ដកស្រង់ចេញពីកាសែតកោះសន្តិភាព

Advertisements

3 thoughts on “ព្រោះតែស្រឡាញ់

  1. មិន​នឹក​ស្មាន​ថា​មាន​រឿង​ដូច្នេះ​សោះ!! បើ​មិន​ក្អួត​ឈាម​ក៏​ហួស​ចិត្ត​ស្លាប់​ដែរ!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s