នរណាឆ្កួត ?

laughing.jpg

នៅមន្ទីរពេទ្យឆ្កួតមួយជួនជាពេលគ្រួពេទ្យឆ្កួតដើរមក គាត់បានប្រទះពួកមនុស្សឆ្កួតមួយក្រុមកំពុងអង្គុយជុំគ្នាជារង្វង់មួយ។ ឃើញដូច្នោះគាត់ក៏ដើរចូលទៅមើល ហើយក៏ភ្លាត់មាត់ ‹យី ! ពួកអាឆ្កួតអស់នេះ ម៉េចបានជាយក កំប៉ុងអាចមន៍មកដាក់ក្រោមចង្រានមានភ្លើងបែបនេះវិញ !› ថាហើយគាត់ក៏ទាត់កំប៉ុងនោះមួយជើងធ្វើឱ្យខ្ទាតអាចមន៍រប៉ាត់រប៉ាយ។ ស្រាប់តែពេលនោះ ពួកមនុស្សឆ្កួតទាំងនោះក្រោកឈរឡើងទាំងខឹងហើយស្រែកគំហ៊កឱ្យគាត់ថា ‹យី ! អាឆ្កួតនេះ ! នៅសុខៗមកទាត់ឆ្នាំងបាយយើងកំពុបអស់ ! អានេះចំជាឆ្កួតមែន !› ៕

នាំគ្នាជួយគិតមើល៎ ! តើនរណាជាអ្នកឆ្កួតទៅហ្ន៎ ! ហេស ហេស!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s