ផ្លាស់ប្ដូរតាម

images.jpg

ពូចេកក្អករហូតឈឺបំពង់ក ក៏ទៅជួបគ្រូពេទ្យ។ ក្រោយពីគ្រូពេទ្យពិនិត្យរួចរាល់ ក៏សួរឡើងថា ៖
គ្រូពេទ្យ ៖ អ្នកមានជក់បារីឬទេ?
ពូចេក ៖ ខ្ញុំជក់លោកគ្រួពេទ្យ។
គ្រូពេទ្យ ៖ អ្នកជក់មួយថ្ងៃប៉ុន្មានដើម?
ពូចេក ៖ មួយថ្ងៃប្រហែល២០ដើម។
គ្រូពេទ្យ ៖ អ្នកគួរជក់ក្រោយអាហារត្រឹមតែមួយពេលមួយដើមបានហើយ។
ពូចេក ៖ បាទលោកគ្រូពេទ្យ។ក្រោយពីនោះ៣ខែមក ពូចេកក៏មកជួបគ្រូពេទ្យតាមការណាត់ម្ដងទៀត។ គ្រូពេទ្យចាំពូចេកមិនបាន ព្រោះគាត់ធាត់ជាងមុនឆ្ងាយណាស់។ ក្រោយពីពូចេកណែនាំប្រាប់ គ្រូពេទ្យក៏ពោលឡើងថា ៖
គ្រូពេទ្យ ៖ អូហ៍ … អ្នកឯងសោះ ហេតុអ្វីពេលនេះធាត់ខ្លាំងម្លេះ ទាល់តែខ្ញុំមើលមិនស្គាល់។
ពូចេក ៖ មកពីខ្ញុំអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះ។
គ្រូពេទ្យ ៖ អីចឹងមានន័យថា អ្នកជក់បារីក្រោយអាហារបានត្រឹមត្រូវតាមទាំងបីពេលនោះពិតមែនទេ?
ពូចេក ៖ អត់ទេ ! គឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទទួលទានអាហារមួយថ្ងៃ២០ពេល ដើម្បីឱ្យបានជក់បារី២០ដើមតាមដែរ។
គ្រូពេទ្យ ៖ អុញ !

ដកស្រង់ចេញពីកាសែតរស្មីកម្ពុជា

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s