សម្រកថែមទៅ

tomjerry.jpg

ស្ដ្រីម្នាក់ទូរស័ព្ទទៅប្ដីដែលកំពុងជាប់បំពេញបេសកកម្មតាមខេត្ដ ៖
-បងសំឡាញ់ ! ខ្ញុំចូលមណ្ឌលសេវាហាត់សម្រកខ្លាញ់៤អាទិត្យ ឥឡូវស្រកបាន១០០គីឡូហើយ សល់ទម្ងន់តែ១០០គីឡូទេ តើបងចង់ឱ្យខ្ញុំនៅហាត់ប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត ?
ប្ដីឆ្លើយដោយអត់បាច់គិតច្រើន ៖
-៤សបា្ដហ៍ស្រកបាន១០០គីឡូ អ៊ីចឹងអូនឯងហាត់៤សបា្ដហ៍ទៀតទៅ !

ដកស្រង់ចេញពីកាសែតកោះសន្តិភាព

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s