មូលហេតុប៉ាវាយ

thumbnail1.jpg

កូនប្រុសតូចប្រាប់ម្ដាយ ៖
-ម៉ាក់អើយ ! ថ្ងៃនេះប៉ាមួម៉ៅវាយខ្ញុំពីរដង ។
-គាត់មួម៉ៅរឿងអីបានជាវាយកូនឯងដល់ទៅពីរដង ?
-លើកទីមួយគាត់មួម៉ៅពេលខ្ញុំបង្ហាញឱ្យមើលសៀវភៅតាមដានការសិក្សាឃើញបានតែ២ពិន្ទុ ។ លើកទីពីរគាត់មើលដឹងថា សៀវភៅតាមដានការសិក្សានោះជារបស់គាត់កាលពីមុន ដូច្នេះសៀវភៅ របស់គាត់ដដែល គាត់វាយខ្ញុំដល់ទៅ២ដង ៕

ដកស្រង់ចេញពីកាសែតកោះសន្តិភាព

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s