ភ្នាក់ងារឯកជន

007.jpgមានអ្នកជំនួញម្នាក់មានបំណងរៀបការជាមួយលេខាស្រីរបស់គាត់ ដែលមានអាយុតិចជាងគាត់ដល់ទៅ២០ឆ្នាំ។
ដោយមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តថានាងជាស្រីមានប្រវត្តិល្អឬអត់ គាត់ក៏ជួលភ្នាក់ងារឯកជនម្នាក់ឱ្យស៊ើបប្រវត្តិរបស់នាង។ បីថ្ងៃក្រោយមក ភ្នាក់ងារស៊ើបការមកជួបគាត់ដល់ផ្ទះ ខណៈពេលដែលគាត់រង់ចាំដោយអន្ទះសារ។
-យ៉ាងម៉េចហើយការងារខ្ញុំ ?
-បាទ ! គឺថា នាងមានប្រវត្តិល្អណាស់ មិនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុរសណាទេពីមុនមក ! តែឥឡូវនេះនាងចាប់ផ្ដើម មិនសូវស្រូលហើយ !
-មិនស្រួលយ៉ាងម៉េច ?
-នាងចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនង ជាមួយបុរសម្នាក់ដែលមានអាយុច្រើនជាងនាងរាប់សិបឆ្នាំឯណោះ ! មិនតែប៉ុណ្ណឹងទេ អាបុរសម្នាក់ហ្នឹងថែមទាំងជាអ្នកជំនួញពូកែរបោកប្រាស់ទៀតផង !

នេះបានចំជាកំពូលអ្នកស៊ើបការមែន ! ហេស ហេស !!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s