សត្វឬមនុស្ស ?

ក្នុងសួនសត្វមួយបានបាត់ស្វាធំមួយក្បាល ដោយសារស្វានេះទុកសម្រាប់សំដែងអោយទស្សនិកជនចូល ទស្សនាសួនសត្វមើល ដូច្នេះគេក៏បានប្រកាសជ្រើសរើស បុគ្គលិក ដោយបានប្រាក់កម្រៃ៣០០ដុល្លា។ បន្ទាប់មកមានបុរសម្នាក់បានជាប់ក្នុងការជ្រើសរើស ពេលដាក់ប្រវត្តិរូបទៅ អ្នកសម្ភាសន័ប្រាប់ថា លោកជាប់ដោយសារ លោកមុខដូចស្វាដែលបានបាត់ទៅ។

ពេលចូលធ្វើការបុរសនោះត្រូវពាក់រោមសត្វស្វាលោតចុះឡើង។ អ្នកចូលទស្សនាមានការពេញចិត្តនឹងគាត់យ៉ាងខ្លាំង ពួកគេសើចផង ហ៊ោរផង…..។ បុរសលោតចុះឡើង ធ្វើអោយហួសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទ្រុងខ្លា គាត់ភ័យស្រែកអោយគេជួយ ៖ជួយផង!! ជួយផង ខ្លាស៊ីខ្ញុំអាឡូវហើយ….។ ពេលនោះខ្លាចេញមក រួចទះគាត់មួយដៃ ហើយប្រាប់ថា ៖ អ្ហែងស្រែកអី គេបញ្ឈប់កាងារទាំងពីរនាក់អាឡូវហ្នឹង… ឈប់ស្រែក។

រឿងនេះបានមកពីអាប៉ិ នួន-ពិសិទ្ធ ប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធដល់ជាប់ខ្នោះជាប់ឃ្នាង ទៅរករឿងអាប៉ិហ្នឹងទៅ ខ្ញុំអត់ដឹងអីរ៉េ ។ ហេស ហេស

Advertisements

One thought on “សត្វឬមនុស្ស ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s