បញ្ហាមួយចំនួនជាមួយ Khmer Unicode

ការប្រើប្រាស់ Khmer Unicode លោកអ្នកអាចនឹងជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួនដូចជា៖

  1. ជើងរបស់ព្យញ្ជនៈមិនស្ថិតនៅក្រោមព្យញ្ជនៈ (រូបទី១)
  2. សម្រាប់ Microsoft Word XP, 2003 ពេលកំពុងប្រើស្រាប់តែទាមទារឱ្យបិទ និងបើកសារជាថ្មីវិញ (រូបទី២)
  3. នៅក្នុង Microsoft Word មិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ Format បាន ដូចជា ប្ដូរពុម្ពអក្សរខ្មែរ Unicode ទៅជាម៉ូដផ្សេងៗដែលយើងត្រូវការ, មិនអាចឱ្យអក្សរទៅជាទ្រេត (Italic) ឬដុតច្បាស់ (Bold) ជាដើម។

បញ្ហាទាំងនេះប្រហែលជានឹងអាចដោះស្រាយបាន ប្រសិនបើលោកអ្នកអនុវត្តតាមការណែនាំមួយចំនួនដូចក្នុង ឯកសារនេះ

សំគាល់៖ ឆាប់មានប្រតិកម្មជាមតិយោបល់ភ្លាមៗ ក្នុងករណី Link ‹ឯកសារនេះ› មិនដំណើរការ។

Advertisements

One thought on “បញ្ហាមួយចំនួនជាមួយ Khmer Unicode

  1. អា​ទី ១ មក​ពី​មិន​ទាន់​បាន​ចង់ Complex Script ពេល​ដំឡើង​ យូនិកូដ​ក្នុង​កុំ​ព្យូទ័រ ព្រោះ​មិន​បាន​បញ្ចូល​ឯក​សារ​មួយ​ចំនួន​ចេញ​ពី i386។

    អា​ទី ២ ​មក​ពី​ Version របស់ usp.dll ទាប​ពេក, យើង​គ្រាន់​តែ ចម្លង អា​ version ថ្មី ចាប់​ពី 6.626 ឡើង​ទៅ យក​មក​ដាក់​ក្នុង Office11 (​សម្រាប់ 2003) និង Office12 (​សម្រាប់ Office 2007)។

    អា​ទី ៣​ គឺ​ត្រូវ​សរសេរ​កែ​ប្រែ ខ្លះ​ក្នុង Regedit, ​ខ្ញុំ​ខ្ចិល​ប្រាប់​ណាស់​ព្រោះ​ដូច​ជា​វែង​ឆ្ងាយ​បន្តិច។​

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s