អត់ការធ្វើគូររូបលេង

Advertisements

13 thoughts on “អត់ការធ្វើគូររូបលេង

    • ពិត​ជា​ស្អាត​មែន… តិច​ទៀត​​ហ្នឹង ទិត​កុសល​ឯង នឹង​ក្លាយ​ជា​មហា​វិចិតករ ហើយ

      • ទេ! មិនថ្លើមធំដល់ប៉ុនហ្នឹងពេកទេ។ សុំត្រឹមវិចិត្រករបានហើយ មិនបាច់ដល់ មហាវិចិត្រករអីទេ។

  1. អញមិននឹងស្មានថាហ្អែងប្រសប់ឆ្កួតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេ អាសំលាញ់ ហា៎។
    គួរអោយចង់សើចណាស់ តែសើចវាមិនចេញ។

  2. ខ្ញុំ​ក៏​ពាក់​វ៉ែន​តា​ដែរ ដំបូង​ស្មាន​តែ​ថា​ឲ្យ​ឡិន ដល់​មើល​ឈ្មោះ​បាន​ដឹង​ ហិហិ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s