ហិតខ្នើយ

ហិតខ្នើយ

ក្ដៅចិត្តម្នាក់ឯងព្រោះប្រពន្ធលែងស្រលាញ់ នឹកទៅសែនខ្នាញ់ខ្នាញ់នោះខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់
ព្រោះគេនៅក្មេងឯរូបឯងកាន់តែចាស់ ឯងចាស់ ឯងចាស់ ចាស់ ចាស់ គេមិនព្រមស្នេហ៍
មានប្រពន្ធក្មេងចំបែងចិត្តស្ទើរតែស្លាប់ ម្ង៉ៃៗខំផ្គាប់ក៏មិនគាប់ចិត្តគេដែរ
បើឃើញកម្លោះ ហឹះ! មុខស្រស់អីម្លេះទេ លបលួចដើរឆែរ ស្មានតែខ្ញុំហ្នឹងអាវែក
កម្លោះអីឡូវមើលទៅដូចមិនសូវស្រួល មិនដឹងមិនយល់ មិនទាន់ស្គាល់រការដែក
ឃើញស្រីណាក្មេងលែងសុទ្ធតែកន្ទុយភ្នែក ដល់ញយដងពេកតើស្រីណាមិនបែកចិត្ត
ចំណីធ្លាប់ឆ្ងាញ់គេឆក់ទាញយកទៅបាត់ មកធ្វើបាបមាត់ឱ្យគ្នាផុតអត់អីលិទ្ធ
ពីរបីថ្ងៃមុនមានថ្ពាល់គ្រាន់នឹងទុកហិត ឥឡូវអស់ឫទ្ធិអង្គុយហិតតែខ្នើយឱប

អីយ៉ូយ…..អូនអ៊ើយអូន…..

ដោយ មាសសាម៉ន ទសវត្សន៍ទី ៧០


<table height=”317″ cellspacing=”1″ cellpadding=”1″ border=”0″ align=”center” width=”487″ summary=””>
<tbody>
<tr>
<td align=”center” colspan=”2″>
<h2>&nbsp;ហិតខ្នើយ</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;ក្ដៅចិត្តម្នាក់ឯងព្រោះប្រពន្ធលែងស្រលាញ់</td>
<td>នឹកទៅសែនខ្នាញ់ខ្នាញ់នោះខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់ <br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;ព្រោះគេនៅក្មេងឯរូបឯងកាន់តែចាស់</td>
<td>&nbsp;ឯងចាស់ ឯងចាស់ ចាស់ ចាស់ គេមិនព្រមស្នេហ៍</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;មានប្រពន្ធក្មេងចំបែងចិត្តស្ទើរតែស្លាប់</td>
<td>&nbsp;ម្ង៉ៃៗខំផ្គាប់ក៏មិនគាប់ចិត្តគេដែរ</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;បើឃើញកម្លោះ ហឹះ! មុខស្រស់អីម្លេះទេ</td>
<td>&nbsp;លបលួចដើរឆែរ ស្មានតែខ្ញុំហ្នឹងអាវែក</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;កម្លោះអីឡូវមើលទៅដូចមិនសូវស្រួល</td>
<td>&nbsp;មិនដឹងមិនយល់ មិនទាន់ស្គាល់រការដែក</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;ឃើញស្រីណាក្មេងលែងសុទ្ធតែកន្ទុយភ្នែក</td>
<td>&nbsp;ដល់ញយដងពេកតើស្រីណាមិនបែកចិត្ត</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;ចំណីធ្លាប់ឆ្ងាញ់គេឆក់ទាញយកទៅបាត់</td>
<td>&nbsp;មកធ្វើបាបមាត់ឱ្យគ្នាផុតអត់អីលិទ្ធ</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;ពីរបីថ្ងៃមុនមានថ្ពាល់គ្រាន់នឹងទុកហិត</td>
<td>&nbsp;ឥឡូវអស់ឫទ្ធិអង្គុយហិតតែខ្នើយឱប</td>
</tr>
<tr>
<td align=”center” colspan=”2″>
<h2>&nbsp;អីយ៉ូយ….អូនអ៊ើយអូន</h2>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s